Εργαστήρια τμήματος

Διαχείρισης Τεχνολογίας MATER Lab

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Διασυνοριακών Μελετών

Αγροτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Πολιτικής Προστασίας