ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακοινώσεις

Όσοι/όσες εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών, ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια Κοζάνης ΚΑΙ  Κοίλων,  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση:  https://forms.uowm.gr   (Αιτήσεις Φοιτητών).

από την Τετάρτη 1 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

Το ίδιο χρονικό διάστημα ισχύει και για τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ για στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες. 

Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Για όλες τις πληροφορίες  δείτε εδώ:

Τμήμα Φοιτητικής (Σπουδαστικής) Μέριμνας

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους για τη Φοιτητική Μέριμνα υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα παρακάτω τηλέφωνα ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails):

Για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στην Κοζάνη και στα Κοίλα αντίστοιχα:Καμαριαννίδου Μαρία, Γαλάνης Γεώργιος, Τσακριλή Κωνσταντίνα, 

Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276 Email: merimna@uowm.gr