Αναβολή μαθήματος ” Ξένη Γλώσσα – Ρωσικά”

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι το μάθημα ¨Ξένη Γλώσσα – Ρωσικά” Δ΄εξαμήνου, δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω μη κάλυψης της θέσης του διδάσκοντος και επαναπροκήρυξής της.

Για την έναρξη πραγματοποίησης του μαθήματος καθώς και τις αναπληρώσεις όσων μαθημάτων δεν γίνουν, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση, μόλις καλυφθεί η θέση και καταστεί δυνατό να ξεκινήσει το μάθημα.