ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε για την δυνατότητα χορήγησης μιας ανταποδοτικής υποτροφίας διάρκειας 10μηνών σε φοιτητές. Οι αιτήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στη γραμματεία του τμήματος rdcbs@uowm.gr έως τις 15/12/2021.

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ ΑΝΤ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ