ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα με την διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων αλλά και όσοι είναι απόφοιτοι άλλων τμημάτων,  Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και  επιθυμούν να τους αναγνωρισθούν μαθήματα με βάση τους προηγούμενους τίτλους σπουδών τους, να υποβάλλουν σχετική  αίτηση μέχρι και την Δευτέρα  30 Μαΐου  2022

Η αίτηση θα πρέπει να αναγράφει τους ακριβείς τίτλους των μαθημάτων προς αναγνώριση, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2021-2022 . ΣΥΝΤΟΜΟ – νεο

Μπορείτε να αιτηθείτε μέχρι και το 8ο εξάμηνο.

Όσοι έχουν καταθέσει περιγράμματα  μαθημάτων σε προηγούμενη αίτησή τους, δεν χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου.

Οι αιτήσεις να σταλούν  στο email της Γραμματείας : rdcbs@uowm.gr

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ