ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα με την διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων αλλά και όσοι είναι απόφοιτοι άλλων τμημάτων,  Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και  επιθυμούν να τους αναγνωρισθούν μαθήματα με βάση τους προηγούμενους τίτλους σπουδών τους, να υποβάλλουν σχετική ΜΟΝΟ αίτηση μέχρι και την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021.

Η αίτηση θα πρέπει να αναγράφει τους ακριβείς τίτλους των μαθημάτων προς αναγνώριση, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2021-2022 . ΣΥΝΤΟΜΟ – νεο

Τα μαθήματα που μπορείτε να αιτηθείτε θα είναι μέχρι και το 6ο εξάμηνο.

Όσοι έχουν καταθέσει περιγράμματα  μαθημάτων σε προηγούμενη αίτησή τους, δεν χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου.

Οι αιτήσεις να σταλούν  στο email της Γραμματείας : rdcbs@uowm.gr

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021