ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθ. 10/9-6-2021 θέμα 1ο απόσπασμα πρακτικού εγκρίνεται η εγγραφή των παρακάτω με αριθ. πρωτ. αιτήσεων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης για το ακαδ. έτος 2020-2021.

Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Β’ εξάμηνο εισαγωγής και απαλλάσσονται  από την εξέταση των  3 μαθημάτων στα οποία διαγωνίστηκαν με επιτυχία για την εισαγωγή τους στο Τμήμα.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής (θα υπάρξει νέα ανακοίνωση)  και μετά από αίτηση τους θα έχουν την δυνατότητα απαλλαγής και από την εξέταση μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης.

Από τη Γραμματεία

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1  

115/5-11-2020

10  

119/6-11-2020

4  

120/10-11-2020

6  

121/10-11-02020

8  

127/11-11-2020

9  

139/16-11-2020

7  

140/16-11-2020

5  

146/18-11-2020

3  

150/18-11-2020

2  

151/18-11-2020