ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι,  στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, η οποία θα διαρκέσει έως τις 10/6/2022, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
qau.uowm.gr

Από  τη Γραμματεία