ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι φοιτητές δεν έχετε τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2020-2021, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό του Πανεπιστημίου (στο κτίριο των Μηχανολόγων Μπακόλα & Σιαλβέρα στην Κοζάνη) αφού συμπληρώσετε την απαραίτητη δήλωση και έχετε μαζί σας  αρνητικό διάγνωση se -lftest.

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση

ΥΠ_ΔΗΛΩΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Χειρόγραφη δήλωση αρνητικού test