Έναρξη περιόδου δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνονται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, τα παρακάτω:

Η εφαρμογή για τη Δήλωση Μαθημάτων Εραρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 22/02/2021 έως και την Κυριακή 07/03/2021 και ώρα 24.00 (Στο σύστημα μπορεί να το εμφανίζει ως «Περίοδος δηλώσεων από 02/22/2021 έως 03/07/2021» με αντιστροφή ημέρας/ μήνα κατά το αμερικάνικο σύστημα), αδιάλειπτα, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://students.uowm.gr/  

Στην παραπάνω εφαρμογή, κάνετε είσοδο με τους κωδικούς σας.

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

  • Επιτρέπεται αλλαγή δήλωσης, εφόσον καταχωρηθεί, μόνο μέσα στα πλαίσια της ανωτέρω προθεσμίας. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καμία δήλωση δε γίνεται δεκτή, όπως δεν επιτρέπεται και οποιαδήποτε αλλαγή μαθημάτων.
  • Με την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων ανανεώνεται ταυτόχρονα και η εγγραφή σας στο Τμήμα για το τρέχον εξάμηνο και έχετε το δικαίωμα να παραλάβετε συγγράμματα για τα μαθήματα που δηλώσατε μέσω της πλατφόρμας ΕΥΔΟΞΟΣ.
  • Μάθημα το οποίο δενδηλώνεται από τον/την φοιτητή/τρια, δεν βαθμολογείται στην επόμενη εξεταστική περίοδο (ούτε και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021).
  • Έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε Ν+3 μαθήματα ανά εξάμηνο, όπου Ν ο ονομαστικός αριθμός των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου φοίτησής σας (δηλαδή 6 μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου σας και το ανώτερω μέχρι 3 μαθήματα που χρωστάτε από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα).
  • Είναι δυνατή η παράλειψη μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου και η δήλωση μαθημάτων προηγούμενων ετών αντ’ αυτών, δεν επιτρέπεται όμως η δήλωση μαθημάτων μεγαλύτερου έτους.
  •  Μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία μέσω email: rdcbs@uowm.gr ή κατά τις ώρες κοινού, Δευτέρα – Παρασκευή 11.00-13.00, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων.
  • Επίσης, στην εφαρμογή φοιτητολογίου https://students.uowm.gr/ μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που αφορούν στη φοιτητική σας κατάσταση καθώς και να υποβάλλετε αιτήσεις για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ