«Εργαστήριο Ευαισθητοποίησης Φύλου και Σεξουαλικότητας»

Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
(ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας(Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ
2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» ανακοινώνεται η διοργάνωση ενός
«Εργαστηρίου Ευαισθητοποίησης Φύλου και Σεξουαλικότητας» την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου2021 και ώρα 12μμ με 3μμ. Απευθύνεται σε
όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για να δηλώστε συμμετοχή εδώ:   Ανακοίνωση εργαστηρίου

Αφίσα εργαστηρίου