ΕΥΔΟΞΟΣ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 56996/Ζ1/21-05-2021 απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας,

Η διαδικασία για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων με κατ’ οίκον παράδοση παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

και αντίστοιχα η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων  από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. διδακτικών συγγραμμάτων παρατείνεται έως την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021.