Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-2021

Ανακοινώσεις

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι κατατάξεις πτυχιούχων άλλων τμημάτων ή σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθούν με γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα διενεργηθούν στα μέσα του Δεκεμβρίου 2020.

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων θα γίνει δια ζώσης. Ωστόσο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου, εάν η περιοχή μας εξακολουθήσει να είναι επιβαρυμένη, στο επίπεδο 4, λόγω covid, οι εξετάσεις θα αναβληθούν, μέχρι την άρση των σχετικών περιορισμών. 

Οδηγίες διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων_2020-2021

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι: 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2020

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 3. Αναλυτική βαθμολογία του τίτλου σπουδών, με το οποίο αιτείται η κατάταξη του πτυχιούχου.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικά ή με εταιρία ταχυμεταφοράς, από τους αιτούντες, στη Γραμματεία του Τμήματος, ως τις 15-11-2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η Δ/νση αποστολής είναι: Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ.: 2461068113.

 Η ακριβής ημερομηνία και το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων θα ανακοινωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου του 2020.

 Η κατάταξη των πτυχιούχων θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις σε τρία μαθήματα, τα εξής:

 • Μαθηματικά
 • Οικονομική Θεωρία Ι – Μικροοικονομία
 • Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην παρακάτω ύλη:

α) Για το μάθημα «Μαθηματικά»:

Θεματικές ενότητες – Ύλη:

 • Εισαγωγικές έννοιες στις αλγεβρικές παραστάσεις, τις εξισώσεις και τις συναρτήσεις
 • Όριο συνάρτησης, πλευρικά όρια
 • Συνέχεια συναρτήσεων, είδη ασυνέχειας
 • Παράγωγοι συναρτήσεων και εφαρμογές τους
 • Μελέτη Συνάρτησης

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Κοντέος, Γ. & Σαριαννίδης, Ν. (2012), “Μαθηματικά”,  Κοζάνη, ISBN  978-960-93-3978-0.

ΠΕΤΡΑΚΗΣ Λ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ Α. ΔΩΡΟΘΕΑ, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α. ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2017) «Μαθηματικά Ι», Εκδόσεις ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΩΡΟΘΕΑ, ISBN: 978-618-83244-0-4.

Τσουλφίδης Λ. (1999). Μαθηματικά οικονομικής ανάλυσης: μέθοδοι και υποδείγματα. Gutenberg, Αθήνα. [ISBN: 978-960-01-0723-]

β) Για το μάθημα «Οικονομική Θεωρία Ι – Μικροοικονομία»:

Θεματικές ενότητες – Ύλη:

 • Έννοια και αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης.
 • Οικονομικοί πόροι και το πρόβλημα επιλογής.
 • Θεωρία συμπεριφοράς καταναλωτή, θεωρία χρησιμότητας.
 • Θεωρία ζήτησης και προσφοράς, μηχανισμός τιμών και προσδιορισμός της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας.
 • Ελαστικότητες.
 • Θεωρία παραγωγής και κόστους.
 • Μορφές αγοράς.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Sloman John, Wride Alison, Garratt Dean (2017). Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική. Broken Hill Publishers LTD. ISBN:978-1-292-06477-2. Ευδοξος: 68373080. Ενδεικτικά Κεφάλαια 1-7.
 2. Χαρρυ Παπαπανάγος, Αναστασία Ψειρίδου (2019). Μικροοικονομική Ανάλυση. Εκδ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. ISBN: 978-618-84448-0-5, Ευδοξος:86199459
 3. Ζιωγάνας Χ. (2001). Αρχές Μικροοικονομικής Ανάλυσης. Ζήτης, Θεσσαλονίκη. [ISBN: 960-431-728-8], Ευδοξος:10994.
 4. Krugman Paul, Wells Robin (2018). Μικρο-οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες. GUTENBERG. ISBN: 978-960-01-1939-8, Ευδοξος:77110888.

γ) Για το μάθημα «Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη»:

Θεματικές ενότητες – Ύλη:

Περιφερειακές Ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η αναγκαιότητα της περιφερειακής πολιτικής

Πολιτικές Επενδυτικών Κινήτρων και περιφερειακή ανάπτυξη

Η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Έκδοση: 2η έκδ./2016

Συγγραφείς: Πετράκος Γιώργος, Ψυχάρης Γιάννης

ISBN: 978-960-218-881-1

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα δανεισμού συγγραμμάτων, εν όψει της συμμετοχής τους στις εξετάσεις, από την κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, με τους όρους και της προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης https://library.uowm.gr/?p=2583  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη 50100) και στο τηλέφωνο 24610-68113, καθημερινά 11:00 – 13:00.