ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ COVID -19 – ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Ανακοινώσεις

Το ΠΔΜ, ως φορέας μετάδοσης της επιστημονικής γνώσης, ενισχύει την εθνική εκστρατεία εμβολιασμού και από τις 18 έως 22 Οκτωβρίου  διοργανώνει στους χώρους του Ιδρύματος εβδομάδα εμβολιασμού των φοιτητών/τριών καθώς και του πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εμβολιαστικά κέντρα που θα λειτουργήσουν κατά τις ώρες 8:30 – 14:30 στις 5 πόλεις στις οποίες εδράζεται το Πανεπιστήμιο, και σε συγκεκριμένα σημεία.

Στην Κοζάνη και για την  Πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα  θα γίνεται στην Διεύθυνση της  Φοιτητικής Μέριμνας – Κτίριο Α’ – Ισόγειο (ΕΣΤΙΕΣ)