ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΡΩΣΙΚΑ ΙΙ – ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης,  το μάθημα  “Ξένη Γλώσσα – Ρώσικα ΙΙ” του 4ου εξαμήνου θα γίνει τελικά μάθημα επιλογής στο 8ο εξάμηνο.

Όσοι φοιτητές το έχουν περάσει, δεν θα χρειαστεί να το δηλώσουν. Στο 8ο εξάμηνο θα υπάρξουν και άλλα μαθήματα επιλογής για τα οποία θα ενημερωθείτε από τον νέο Οδηγό Σπουδών ο οποίος θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες.

Το μάθημα  ” Πληροφορική” του 1ου εξαμήνου θα πρέπει να δηλωθεί από όλους.

Για όσους δημιουργείτε πρόβλημα για το σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει (ν+3), μπορείτε να τροποποιήσετε την δήλωσή  σας έως και την Κυριακή 17/10/2021.

Από τη Γραμματεία