Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. 149130/Ζ1/2-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε θέματα μετεγγραφών και μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14:00, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Σας διευκρινίζουμε ότι το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020, δεν έχει αντιστοιχηθεί με κανένα άλλο Τμήμα ή Σχολή. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή από και προς το Τμήμα μας, παρά μόνο η μετακίνηση, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα κατωτέρω σχετικά έγγραφα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Μετεγγραφές_μετακινήσεις_2020-2021

ΦΕΚ τ.Β’ 4617_20-10-2020 ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ -ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε για την έκδοση του ΦΕΚ τ.Β’ 4806/30-10-2020, που αφορά σε ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

ΦΕΚ τ.Β’ 4806_30-10-2020 ΕΙΔ, ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ