ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος “Οικονομικά του  Τουρισμού” τη Δευτέρα 13/03/2023 στις 15:00, μετά το τακτικό μάθημα.