ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε για την παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης αλλά και διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου  για  το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως την Τρίτη 16/8/2022 

Από τη Γραμματεία