Πίνακας Αποτελεσμάτων των Υποτροφιών Στέγης της ΜΥΦΕΟ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε  ότι ανακοινώθηκε ο Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων οποίος  αφορά στις αιτήσεις για τις 100 Υποτροφίες Στέγης.

Για να διαβάσετε τα αποτελέσματα, δείτε εδώ:

https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/06/413_oristikos_pinakas_4_2021.pdf

Στους/ις υποτρόφους θα σταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους, ώστε να προσκομίσουν συμπληρωματικά έντυπα για την προετοιμασία των συμβάσεών τους.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να ελέγξουν τον αριθμό πρωτοκόλλου τους στην ηλεκτρονική αίτηση που κατέθεσαν στο https://applications.uowm.gr/ .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο 2385055207 ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο myfeo@uowm.gr

Από τη Γραμματεία