ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΛΑΒΑΚΙΑ 2022-2023

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκο έτος 2022-2023

Δείτε το υπ’ αριθμ. 31204/Ζ1/18-03-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  εδώ:

Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών Σλοβακίας