Προκήρυξη έκτακτου διδακτικού προσωπικού με το θεσμό των ακαδημαϊκών υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση  για Πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού με το θεσμό των ακαδημαϊκών υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στο κεντρικό site του Πανεπιστημίου.

Δείτε την ανακοίνωση και τα αρχεία εδώ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας