ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας στη συνεδρίαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 14/17-09-2021 αποφάσισε  την προκήρυξη θέσης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής  με τίτλο: «Οι χωρικές επιπτώσεις των Μεταναστευτικών ροών ως Ασύμμετρη Απειλή στο Συνοριακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Περίπτωση Ελλάδας και Τουρκίας».

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος rdcbs@uowm.gr από 14 -10-2021 έως και 22-10-2021

ΦΕΚ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 99_Β_27-1-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ-ΑΙΤΗΣΗ