ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π. Δ. 407/80

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π. Δ. 407/80 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποσταλούν, αποκλειστικά και μόνο μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, στη Γραμματεία του Τμήματος, στην ακόλουθη Δ/νση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας/ Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

Πανεπιστημιούπολη, Κοίλα Κοζάνης 50100 Κοζάνη

Τηλ.: 24610 68113, e-mail: rdcbs@uowm.gr 

Με την παραλαβή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος θα αποστείλει στο e-mail των αιτούντων τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση Εκδήλωσης 407 Eαρινό 2020-2021signed

Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης (2)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ