ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος να  ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό  τους λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Με τον ιδρυματικό λογαριασμό θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως η Ηλεκτρονική Γραμματείαe-classemailΕύδοξοςΑκαδημαϊκή Ταυτότητα κ.λπ.).

Από τη Γραμματεία