Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση του ΦΕΚ τ.Β’ 4617/20-10-2020, που αφορά σε θέματα μετεγγραφών και μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέρφια προπτυχιακούς φοιτητές.

Σας διευκρινίζουμε ότι το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020, δεν έχει αντιστοιχηθεί με κανένα άλλο Τμήμα ή Σχολή. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή από και προς το Τμήμα μας, παρά μόνο η μετακίνηση, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κατωτέρω ΦΕΚ.

ΦΕΚ τ.Β’ 4617_20-10-2020 ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ -ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ