Συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων

Ανακοινώσεις

Προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να προβεί σε καθορισμό συμπληρωματικής περιόδου δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021) μέσω του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ»,  σας παρακαλούμε ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ κατά το διάστημα 5-11-2020 έως 22-11-2020 (ενδεικτικά αναφέρουμε: φοιτητές διακριθέντες αθλητές, μεταφορά θέσης φοίτησης φοιτητών 5%, κλπ.) να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (rdcbs@uowm.gr) τον παρακάτω πίνακα το αργότερο έως τη Δευτέρα 14-12-2020, προκειμένου στη συνέχεια να γνωστοποιήσουμε τα σχετικά στοιχεία στο Υπουργείο.

Στον Πίνακα είναι ήδη συμπληρωμένες οι στήλες «Ίδρυμα Φοιτητή”, ¨Τμήμα Φοιτητή» και «Κωδικός Τμήματος Φοιτητή», οπότε σε αυτά τα πεδία δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε κάτι.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ