ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη του Μορφωτικού Ιδρύματος Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης (Ευθυμίου Χριστοπούλου) που αφορά στη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στην αλλοδαπή με σύνταξη διδακτορικής διατριβής.

Δείτε το έγγραφο:

Μορφωτικό Ίδρυμα