Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid19

Δελτία τύπου

Παρακαλούμε δείτε και εφαρμόστε τα μέτρα που αναφέρονται στην Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την αποφυγή διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid19: Απόφαση_Κορωνοϊός

Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε διαρκώς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος για την έκδοση νέων ανακοινώσεων σχετικών με την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς η οποιαδήποτε μεταβολή της τωρινής κατάστασης θα οδηγήσει σε λήψη νέας απόφασης.

 

Post a comment