Αλλαγή ώρας μαθήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για την Τρίτη, 20-10-20

Διοίκηση επιχειρήσεων & οργανισμών, Μαθήματα

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος (Γ΄ εξάμηνο) ότι την Τρίτη 20-10-2020 το μάθημα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» που διδάσκει ο κ. Αντωνιάδης Ιωάννης θα γίνει στις 09:00 – 10:00, λόγω συμμετοχής του κ. Αντωνιάδη σε ερευνητικό πρόγραμμα.