Έναρξη περιόδου δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Μαθήματα

Ανακοινώνονται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, τα παρακάτω:

α) Η εφαρμογή για τη Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 05/10/2020 έως και τη Δευτέρα 12/10/2020 (Στο σύστημα μπορεί να το εμφανίζει ως «Περίοδος δηλώσεων από 10/5/2020 έως 10/12/2020» με αντιστροφή ημέρας/ μήνα κατά το αμερικάνικο σύστημα) και ώρα 24.00, αδιάλειπτα, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://students.uowm.gr/  

Με την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων ανανεώνεται ταυτόχρονα και η εγγραφή των φοιτητών στο Τμήμα για το τρέχον εξάμηνο.

Στην παραπάνω εφαρμογή, κάνετε είσοδο με τους κωδικούς σας.

β) Μάθημα το οποίο δεν δηλώνεται από τον/την φοιτητή/τρια, δεν βαθμολογείται στην επόμενη εξεταστική περίοδο (ούτε και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021).

  • Μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία μέσω email: rdcbs@uowm.gr ή κατά τις ώρες κοινού, Δευτέρα – Παρασκευή 11.00-13.00, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων.
  • Επίσης, στην εφαρμογή φοιτητολογίου https://students.uowm.gr/μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που αφορούν στη φοιτητική σας κατάσταση καθώς και να υποβάλλετε αιτήσεις για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.

Προσοχή: Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές γίνονται αυτόματα από τη Γραμματεία και δηλώνονται όλα τα μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου. Ως εκ τούτοι, οι πρωτοετείς φοιτητές δεν ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία.