Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024».

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 70084/Ζ1/21-06-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα υποβάλλονται από την

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024,

μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Περισσότερα στο site της φοιτητικής μέριμνας :

Τμήμα Φοιτητικής (Σπουδαστικής) Μέριμνας

Τηλ.: 2461068278

Email: stegastiko@uowm.gr

Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024