1. Διαχείρισης Τεχνολογίας MATER Lab
  2. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  3. Διασυνοριακών Μελετών
  4. Αγροτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης
  5. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Πολιτικής Προστασίας