ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία τηλεφωνικά ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Για θέματα που αφορούν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το προσωπικό του Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου.

    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

    Γραμματεία Τμήματος: Κα Αγγελική Στεργιοπούλου | Τηλ.: 24610 68113 | Email: rdcbs[at]uowm.gr