Αιτήσεις για πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κλπ.

Για να λάβετε Βεβαιώσεις φοίτησης για κάθε νόμιμη χρήση, για προσκόμιση στη στρατολογία κλπ,  εφόσον δεν μπορείτε να προσέλθετε οι ίδιοι στη Γραμματεία του Τμήματος, έχετε δύο επιλογές:

  1. Να κάνετε αίτηση μέσα από την εφαρμογή Φοιτητολογίου (στην οποία μπορείτε να κάνετε αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικών, να κάνετε δήλωση μαθημάτων, να δείτε τη βαθμολογία σας κλπ) στο σύνδεσμο : https://students.uowm.gr/ , στον οποίο μπαίνετε με τους κωδικούς σας (username & password) και στην αριστερή στήλη κάνετε Υποβολή Νέας Αίτησης (στο πεδίο «Αιτήσεις»). Θα πρέπει να μας αναφέρετε στις σημειώσεις το σκοπό για τον οποίο προορίζεται η Βεβαίωση.

Αφού λάβουμε την αίτησή σας, θα σας στείλουμε τη Βεβαίωση στο e-mail που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.

  1. Να κάνετε αίτηση μέσω ΚΕΠ. Αφού λάβουμε την αίτησή σας, θα στείλουμε τη Βεβαίωση στο ΚΕΠ και θα την παραλάβετε από εκεί. Εάν επιλέξετε αυτό τον τρόπο, σας παρακαλώ να ενημερώσετε το ΚΕΠ να μας στείλει την αίτηση, με e-mail ,στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος rdcbs@uowm.gr .

1. Αίτηση-Χορήγησης-Πιστοποιητικού (1)

2. Απλή-Αίτηση

3. Αίτηση-Για-Κατατακτήριες

4. Αίτημα-Αναστολής-Φοίτησης

5. Αίτημα-Διαγραφής

6. Αίτηση-για-ορκωμοσία