Στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης Σύμβουλος Σπουδών είναι ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Μπακούρος και το email του είναι: ylb@uowm.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Συμβούλους Σπουδών μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύμβουλος σπουδών