ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Δρ. Ελπίδα Σαμαρά είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πρόσφατα εγκρίθηκε και η εκπόνηση της μετα-διδακτορικής της έρευνας από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., στο πλαίσιο της ενίσχυσης Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών με θέμα «Smart Technologies and Innovation Systems in Regional Development: Approach with System Dynamics». Η επιστημονική – επαγγελματική αρχίζει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με την ιδιότητα του ερευνητή στην ομάδα έργου για την επιστημονική υποστήριξη και τη διαχείριση Διακρατικών/Διασυνοριακών /Διαπεριφερειακών και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (περισσότερα από 40). Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην αυτοδύναμη διδασκαλία προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από το 2004 έως και σήμερα. Η ερευνητική δραστηριότητα της κας. Σαμαρά κινείται στις περιοχές των συστημάτων καινοτομίας, των μοντέλων καινοτομίας, της μοντελοποίησης με δυναμική συστημάτων, των εργαλείων διαχείρισης καινοτομίας, της διαχείρισης καινοτομίας, των επιχειρηματικών σχεδίων και της επιχειρηματικότητας. Οι εργασίες της αναφέρονται κυρίως στην επίδραση πολιτικών καινοτομίας στην απόδοση του Εθνικού Συστήματος Καινοτομίας, στην έξυπνη εξειδίκευση ως εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης, στα συστημικά μοντέλα, στην επιχειρηματικότητα και στη μελέτη εργαλείων διαχείρισης καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση και την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Το ερευνητικό έργο της κας. Σαμαρά τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης, όπως προκύπτει από τον σημαντικό αριθμό ετερο-αναφορών στο έργο της (Scopus73 με h-index3, Google Scholar286 με h-index 6). Επιπλέον, έχει επιβλέψει 85 διπλωματικές / πτυχιακές εργασίες και έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό και διδακτικά βοηθήματα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τις ανάγκες μαθημάτων της.