ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ ΤΟΣΚΑ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Ερμελίντα Τόσκα είναι αριστούχος απόφοιτος του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΕΑΠ. Παράλληλα με τις σπουδές της εργάστηκε επί 14 χρόνια ως εξειδικευμένη τραπεζικός στέλεχος σε ελληνική ιδιωτική τράπεζα. Από τον Ιούλιο 2020 είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά και Αλβανικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα περιφερειακής οικονομικής ανθεκτικότητας, στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης, ενέργειας και ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Πολιτική Περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οικονομικά του περιβάλλοντος, κοινωνικού κεφαλαίου και ανάλυσης πολιτικής.