ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΟΙΖΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Ευστράτιος Λοΐζου είναι ένα καθηγητής εφαρμοσμένης οικονομικής στην Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας), στο οποίο υπηρετεί από το 2004. Το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, με εκπαιδευτική άδεια εργάστηκε, ως Senior Researcher, στο Department of Bioeconomy and Systems Analysis, στο Institute of Soil Science and Plant Cultivation, στην Πολωνία, απασχολούμενος ερευνητικά σε θέματα Βιοοικονομίας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (1992) και κατέχει MSc. στην αγροτική οικονομία από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (1995). Το 2001 έλαβε το διδακτορικό του στην αγροτική οικονομία από το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Έχει διδάξει στο ΤΕΙ Καβάλας τα έτη 2001-03 και από το 2004 μέχρι σήμερα στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, τα μαθήματα: Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Αρχές Μάρκετινγκ, Τιμές Αγροτικών Προϊόντων, Χρήμα-Πίστη-Τράπεζες, Έρευνα Αγοράς, Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το μάθημα Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας στη Γεωργία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής, Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου, θέματα Μαρκετινγκ στον Αγρο-διατροφικό κλάδο. Ειδικότερα, με την χρήση υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας (μοντέλα Εισροών-Εκροών) τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο έχει εξετάσει θέματα που αφορούν τις διασυνδέσεις της γεωργίας με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, την εξέταση επιπτώσεων διαφόρων πολιτικών και προγραμμάτων (ex-ante), όπως της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Από το 1997 συμμετέχει, ως μέλος ερευνητικών ομάδων, σε διάφορα ερευνητικά έργα, εθνικά και Ευρωπαϊκά (Horizon, FP, INTERREG, TEMPUS, DG AGRI TENDERS). Η συμμετοχή του αφορούσε την μοντελοποίηση υποδειγμάτων Εισροών-Εκροών και την κατασκευή περιφερειακών πινάκων Εισροών-Εκροών για την ανάλυση επιπτώσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τα αντικείμενα έρευνας αφορούσαν τόσο κλάδους της γεωργίας όσο και της αγροδιατροφής. Έχει δημοσιεύσει την έρευνα του τόσο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, παραδοτέα ερευνητικών έργων και πρακτικά συνεδρίων (ελληνικών και διεθνών).