ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ, ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διδάσκει ως Ακαδημαϊκή Υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων: Νομοθεσία, Δεοντολογία και Ηθική της Επικοινωνίας και στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις. Δίδαξε ως συμβασιούχος με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Μόνιμη εκπαιδευτικός της ΔΔΕ Κοζάνης. Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια. Έχει διδάξει τα ακαδημαϊκά έτη 2002- 2006 ως Εκπαιδευτικός Ειδικών Μαθημάτων του ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Ιταλική γλώσσα και Ορολογία ιταλικής γλώσσας και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 (εαρινό εξάμηνο) ως Εργαστηριακός συνεργάτης του ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Εμπορικό Δίκαιο

Πτυχία: 1) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ., 2) Νομικής Δ.Π.Θ. Μεταπτυχιακά διπλώματα: 1) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετάφραση – Μεταφρασεολογία Ε.Κ.Π.Α., 2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α.Π.ΚΥ. 3) Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΑΠΚΥ Διδακτορικό: Διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια. Έχει παρακολουθήσει πάνω από δύο χιλιάδες ώρες προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, όπως θερινά σχολεία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και το Πανεπιστήμιο για ξένους της Περούτζια. Έχει συγγράψει δύο μονογραφίες και 44 δημοσιεύσεις. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και ιταλικά. Είναι Γραμματέας στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης.