ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Γιώργος Κοντέος είναι μέλος ΔΕΠ και Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Ανάλυση. Διδάσκει Στατιστική, Οικονομετρία, Μαθηματικά για οικονομολόγους και Μικροοικονομική Ανάλυση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.