ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Δρ. Γιάννης Μπακούρος είναι Καθηγητής Διαχείρισης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ιδρυτής και υπεύθυνος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Διαχείρισης Τεχνολογίας (MATER Lab) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ‘Ερευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής Μακεδονίας. Yπεύθυνος των δράσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογικής Καινοτομίας του Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας, του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας και της Εικονικής Τεχνόπολης της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Μετά τη λήψη του Διδακτορικού του στην Διοίκηση Παραγωγικών Μονάδων εργάστηκε σαν μέλος Διοικητικών Συμβουλίων, Τεχνικός Σύμβουλος, Διευθυντής Παραγωγής και Υπεύθυνος Πωλήσεων σε Βιομηχανικές, Εμπορικές Μονάδες και Επιχειρήσεις Συμβούλων. Έχει συμμετάσχει ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε άνω των 100 Ερευνητικών – Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Έργων που σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν σε Ελλάδα και Ευρώπη με έμφαση την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια και αφορούσαν τις κύριες ερευνητικές του ενασχολήσεις, όπως Διαχείριση Τεχνολογίας, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα, Πολιτική Προστασία, Διαχείριση Κρίσεων, Φυσικές Καταστροφές, Διασυνοριακές Πολιτικές, Στρατηγικές Καινοτομίας, Δίκτυα Διαχείρισης Πληροφοριών, Αξιοπιστία – Συντήρηση, Βιομηχανική Υγιεινή και Ασφάλεια. και έχει δημοσιεύσει ένα σημαντικό αριθμό σχετικών άρθρων και τελικών εκθέσεων και αναφορών σχετικών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.