ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε  ότι το  μάθημα του 6ου εξαμήνου  “Διοικητική Λογιστική”  θα γίνεται από τις 15:00-18:00 στην αίθουσα 1201.