Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι,

την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00, στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ (2ος όροφος Διοικητηρίου & Βιβλιοθήκης ) στο campus του Πανεπιστημίου στα Κοίλα στην Κοζάνη θα γίνει η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής  με τίτλο «CrossBorder Emergency Management Framework in the Balkans» (Διασυνοριακό Πλαίσιο Συνεργασίας Εκτάκτων Αναγκών στα Βαλκάνια) της υποψήφιας διδάκτορα του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, κα. Δέσποινας Καντελέρ 

Η υποστήριξη είναι ελεύθερη για όλους

 

 

 

Παρακαλούμε για την παρουσία σας.