ΡΩΣΙΚΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία διάλεξη καθώς και οι εξετάσεις τού μαθήματος ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι με τον κύριο Πολύμερο Κωνσταντίνο θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024. Συγκεκριμένα:

τελευταία διάλεξη: ώρα 15:00 – 18:00
τελικές εξετάσεις: 18:00 – 20:00

Οι προφορικώς εξεταζόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον καθηγητή στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (kostaspol95@yahoo.gr) πριν την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου.

Ο αριθμός της φυσικής αίθουσας καθώς και της ηλεκτρονικής αίθουσας της προφορικής εξέτασης θα ανακοινωθεί στο eclass.