ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Ελένη Τσακιρίδου είναι Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Μεθοδολογίας Έρευνας στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάκτορας του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διατελέσει Αναπληρώτρια Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Υπάρχει σημαντικός αριθμός ετεροαναφορών στο έργο της. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων. Συμμετείχε σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων. Είναι κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Έχει επιβλέψει πλήθος πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Συμμετείχε ως Πρόεδρος και ως μέλος σε επιτροπές κρίσης καθηγητών σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα συλλογικά όργανα και επιτροπές εθνικών και διεθνών φορέων.