ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ο Λευτέρης Τοπάλογλου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διασυνοριακών Σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το βασικό του πτυχίο, το οποίο απέκτησε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, είναι στις πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σπουδές. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (M.Sc) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με αντικείμενο την περιφερειακή ανάπτυξη, την χωροταξία και πολεοδομία. Η διδακτορική του διατριβή, την οποία ολοκλήρωσε το 2007, έχει τίτλο ‘Σύνορα και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Χώρος, Οικονομία & Πολιτικές’ και εστιάζει στις δυναμικές του συνοριακού φαινομένου και στην βαθύτερη κατανόηση της φύσης των συνόρων. Το συνολικό δημοσιευμένο έργο του μέχρι σήμερα αφορά μεταξύ άλλων άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά με κρίση, βιβλία, επιμέλειες βιβλίων, δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους, και δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην οικονομική γεωγραφία των συνόρων, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στη μελέτη του συνοριακού φαινομένου. Η διδακτική του εμπειρία ξεκινά από το 2001 και συνεχίζεται ανελλιπώς μέχρι σήμερα, τόσο σε προπτυχιακά όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Από το 2008 ειδικότερα, και μέχρι την εκλογή του ως Αναπληρωτής Καθηγητής το 2021, δίδασκε στο Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το μάθημα ‘Χωρική Ανάπτυξη Συνοριακών Περιοχών’ και σε μια σειρά Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Επέβλεψε σημαντικό αριθμό διπλωματικών διατριβών τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ οι αξιολογήσεις του διδακτικού του έργου ήταν ιδιαίτερα θετικές. Η ερευνητική του εμπειρία αναφέρεται σ΄ ένα σύνολο 25 ερευνητικών έργων από το 1997 μέχρι σήμερα, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούν πολυετείς χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP5, FP6, FP7, HORIZON, ESPON) με αντικείμενο τα σύνορα και το συνοριακό χώρο. Η επαγγελματική του εμπειρία στο χώρο της περιφερειακής ανάπτυξης ξεκινά το 1990, στην Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Ν. Κοζάνης με την ιδιότητα του Συμβούλου Ανάπτυξης. Από το 2011 μέχρι το 2021, εργάστηκε ως Διευθυντής στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας.