ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε για τον οριστικό πίνακα σχετικά με την πρόσκληση “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003868 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή” για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024″ για το Τμήμα σας.

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα στο σύνδεσμο https://rc.uowm.gr/?p=79161