ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

Η αναπλήρωση του μαθήματος ” Οικονομικά του Τουρισμού” του 8ου εξαμ.  της Δευτέρας 25/3/2024 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/03/2024 στην αίθουσα 3401, μεταξύ 15:00 – 18:00.

Ο Διδάσκων

Π. Κιλίντζης