ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού” του 8ου εξαμήνου, την Τετάρτη 17/4/2024  θα ξεκινήσει μία ώρα αργότερα ( δηλ. ώρα 13.00 μ.μ  )