ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 208/24-04-2024 συνεδρίασης της  Συγκλήτου, αναστέλλεται το εκπαιδευτικό έργο στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τις ημέρες Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 και Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές/τριες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.